Calendari del Contribuent 2020 - modificat covid 19 versió 2
Descarregar calendari del contribuentENTITATS COL·LABORADORES


de l’Ajuntament, on es podran fer efectius els tributs, amb el corresponent avís de pagament:

 • CAIXABANK
 • BANKIA
 • BBVA
 • BANCO SANTANDER
 • BANC DE SABADELL
Les exaccions diverses comprenen:
 • llicències d’autotaxis
 • zones de càrrega i descàrrega
 • reserves parada especial
 • taules i cadires
 • ocupació via pública amb mercaderies.
FORMES DE PAGAMENT:

 

A) si s’ha facilitat la domiciliació:

·       El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari especificat.

 

B) amb carta de pagament:

 • A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’Ajuntament, amb el tríptic o avís de pagament que s’enviarà.
 • A qualsevol caixer SERVICAIXA de ‘LA CAIXA’.
 • Per Internet, accedint al web de l’ajuntament www.olot.cat o www.lacaixa.es Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament.
 • Per BANCA ONLINE del mateix contribuent.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat