Perfil de contractant de l'Ajuntament d'Olot

D'acord amb el que estableix l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i per tal de garantir l'accés públic a la informació sobre l'activitat contractual de l'Ajuntament, es difon el seu perfil contractant.

En aquest perfil s'hi inclouen les licitacions en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats provisionalment i definitiviment i la informació general de l'òrgan de contractació.
AJUNTAMENT D'OLOT

Departament de Secretaria - Negociat de contractació
Pg. Bisbe Guillamet,10 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18 Fax. 972 27 91 14 Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat