Cartipàs - Documents

1. Nomenament de Tinents d'Alcalde
+ INFO
 
2. Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
+ INFO
 
3. Delegacions de funcions als regidors
+ INFO
 
4. Delegacions d'Alcaldia a la Junta de Govern Local
+ INFO
 
5. Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
+ INFO
 
6. Règim de dedicació dels regidors
+ INFO
 
7. Dotacions econòmiques als grups municipals
+ INFO
 
8. Nomenament de personal eventual
+ INFO
 
Canvi de nom d'un grup municipal (PdeCAT / DC)
+ INFO
 
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat