PE catàleg de masies
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS D'OLOT

  RELACIÓ DE MASIES I CASES RURALS
   
  BATET    
1 CABANYA DEL MAS CODINAC Anvers Revers
13 LA CADABOSC Anvers Revers
15 LA SOLANA Anvers Revers
17 MAS CA L'ANDREU Anvers Revers
18 MAS CA L'ANDREUIC Anvers Revers
19 MAS CA L'ANTON Anvers Revers
20 MAS BELLAIRE Anvers Revers
21 LA CABANYA DE MAS BELLVESPRE (*) Fitxa 98 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
22 MAS BELLVESPRE (*) Fitxa 98 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
23 MAS CAN BLANC Anvers Revers
24 MAS CAN BORA Anvers Revers
25 MAS BRUGADA Anvers Revers
26 MAS CAN BUNÓ Anvers Revers
27 MAS CAN BUSQUETS Anvers Revers
28 MAS CA L'ALTIC Anvers Revers
29 LA CABANYA DE CA L'ESPUNYA Anvers Revers
30 MAS CAL CABRER Anvers Revers
31 MAS LA CADAVALL Anvers Revers
32 MAS CAL BORNI Anvers Revers
33 CAL GALL Anvers Revers
34 MAS CAL GALL Anvers Revers
35 MAS CA L'ISIDRET Anvers Revers
36 MAS CAL JUTGE Anvers Revers
37 MAS CAL NINYO Anvers Revers
38 MAS CAL SERRADOR Anvers Revers
39 EL CAMP DELS NOGUERS Anvers Revers
40 MAS CAN BARRACA Anvers Revers
44 CAL MARXANT Anvers Revers
45 MAS CAN PIPA Anvers Revers
47 MAS LA CANOVA D'EN SOLÀ Anvers Revers
48 MAS LA CANOVA PETITA Anvers Revers
49 MAS CARBASSERES Anvers Revers
50 MAS CAN CARDENAL Anvers Revers
53 LA CASA NOVA Anvers Revers
54 CAN XUCLA Anvers Revers
55 CAN CASALS Anvers Revers
56 MAS CASAMITJANA Anvers Revers
57 MAS CAL CAVALLER Anvers Revers
58 MAS LA CLAVAGUERADAMONT Anvers Revers
59 MAS LA CLAVAGUERADEVALL Anvers Revers
60 MAS CLOSELLS Anvers Revers
61 MAS CAN CODINAC Anvers Revers
62 MAS CAN COLL Anvers Revers
64 MAS LA COMADAMONT (*) Fitxa 99 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
65 MAS LA COMADAVALL Anvers Revers
66 MAS COMAPLÀ Anvers Revers
67 MAS LA DEVESA Anvers Revers
69 MAS ROURE Anvers Revers
71 MAS CA L'ERMITÀ Anvers Revers
72 CA L'ESPUÑA Anvers Revers
73 MAS LA FAGELLA Anvers Revers
74 MAS CAN FELIÇ Anvers Revers
75 CAL GAVATX Anvers Revers
76 MAS CAN GAMBOT Anvers Revers
77 MAS CAN GASPAR Anvers Revers
78 MAS CAN GENÍS Anvers Revers
79 MAS GODOMAR DE DALT I DE BAIX (*) Fitxa 92 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
80 MAS CAN GRAIA Anvers Revers
81 MAS HOSTAL DELS OSSOS Anvers Revers
82 MAS CAN JANOT I LA CABANYA Anvers Revers
84 MAS LA CANOVA D'EN GRAU Anvers Revers
85 MAS LA CARRERA Anvers Revers
86 MAS LA CASSECA Anvers Revers
88 MAS L'AUMATELL Anvers Revers
89 MAS LES TRIES (*) Fitxa 114 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
90 MAS CAL LIU Anvers Revers
91 MAS LLIURAT Anvers Revers
92 MAS CAL LLORIGO Anvers Revers
93 MAS MAÇANDELL Anvers Revers
94 MAS MASCLET Anvers Revers
96 MAS MASLLORENÇ Anvers Revers
97 MAS LA MASO Anvers Revers
99 MAS LA MATA Anvers Revers
100 MAS LA MAIOLA Anvers Revers
101 MAS CAN MERRA Anvers Revers
102 MAS CAN MET Anvers Revers
103 MAS EL MOLI DE LA TORRE (*) Fitxa 113 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
104 MAS CAN MONT Anvers Revers
105 MAS MONT-REI Anvers Revers
106 MAS NOGUER Anvers Revers
107 MAS CAN PEIROT Anvers Revers
108 MAS CAN PELAT Anvers Revers
110 MAS CAL PACIENT Anvers Revers
111 MAS CAN PASSAVENT Anvers Revers
112 MAS CAN PERICOT Anvers Revers
114 MAS EL PLA Anvers Revers
116 MAS LA PLANELLA (*) Fitxa 91 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
117 MAS ELS PLANS Anvers Revers
118 MAS LA POMEREDA Anvers Revers
119 MAS EL PUIG DE BAIX Anvers Revers
120 MAS EL PUIG DE DALT (*) Fitxa 97 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
121 MAS EL PUIGPETIT Anvers Revers
122 MAS PUJALÓS Anvers Revers
123 MAS EL PUJOLDAMONT Anvers Revers
124 MAS EL PUJOLDAVALL (*) Fitxa 96 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
125 MAS RAMBELL Anvers Revers
126 MAS CAN RAMON Anvers Revers
127 MAS LA REBOLLEDA Anvers Revers
128 LA RECTORIA BATET Anvers Revers
129 MAS CAL REI Anvers Revers
130 MAS CAN RIERA Anvers Revers
131 MAS RIPOLL Anvers Revers
132 MAS LA ROMPUDASSA Anvers Revers
133 MAS ROVIRA Anvers Revers
135 MAS ROBAU Anvers Revers
136 MAS SARGATAL Anvers Revers
137 MAS CAN SILA Anvers Revers
138 MAS SOLA (*) Fitxa 93 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
139 MAS SOMS Anvers Revers
140 MAS CAL TEIXÓ Anvers Revers
142 HOSTAL CAN VERGÉS Anvers Revers
144 MAS VINYAL Anvers Revers
146 MAS VIRGÍNIA Anvers Revers
147 EL XALET DE LES TRIES (*) Fitxa 64 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
148 MAS CAL XERRAGAST Anvers Revers
  LA MOIXINA / PUJOU    
152 MAS L'ERUGA (*) Fitxa 101 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
153 MAS MARUNYS (*) Fitxa 103 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
157 EL TRANSVAAL (*) Fitxa 84 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
158 MAS LES GLEIES (*) Fitxa 100 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
159 MAS LA FARIGOLA Anvers Revers
160 MAS L'AVELLANEDA Anvers Revers
163 LA TORRE (*) Fitxa 85 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
164 MAS LA FABREGA (*) Fitxa 94 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
169 MAS LA CADAVALL (*) Fitxa 95 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
170 MAS EL PORTAL DE VENTOS Anvers Revers
171 MAS VENTÓS (**) Fitxa 86 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
172 MAS LA BOIXEDA Anvers Revers
173 MAS LA COROMINA (*) Fitxa 107 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
174 a MAS SANGS Anvers Revers
174 b MAS SANGS NOU Anvers Revers
175 MAS CAN BALTASAR Anvers Revers
183 MAS CAN TORRENTÓ Anvers Revers
188 MAS CAL CUCUT Anvers Revers
193 MAS LA CASICA Anvers Revers
195 MAS LA FULLACA Anvers Revers
198 MAS LA PLANA (*) Fitxa 102 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
200 MAS EL PERER (*) Fitxa 104 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
201 MAS EL MOLÍ DE LES FONTS (*) Fitxa 143 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
203 MAS TARUT Anvers Revers
205 MAS MONT-ROS (*) Fitxa 108 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
206 MAS CAN PAU (*) Fitxa 109 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
207 MAS CAN CABRERÒ Anvers Revers
208 MAS CA LA GUIDET (*) Fitxa 110 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
209 MAS ENGRÀCIA Anvers Revers
210 MAS CA LA XATONA Anvers Revers
211 MAS CAN TIÀ Anvers Revers
212 MAS CAN MAIA Anvers Revers
213 MAS CAN MASDAVALL (*) Fitxa 105 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
214 MAS CAN RABEIG (*) Fitxa 148 del Catàleg del POUM 2003 La Cabana del Mas Anvers Revers
215 MAS LLAMBRIC Anvers Revers
216 MAS CAN TONI Anvers Revers
217 MAS CA L'EXPATRIAT (*) Fitxa 111 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
218 MAS CAN FUMAROLA Anvers Revers
219 LA MOIXINA Anvers Revers
220 MAS CAN BLANC (*) Fitxa 112 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
221 CARRETERA LA MOIXINA 125/123 Anvers Revers
223 LA CASA NOVA Anvers Revers
224 CASA SALA Anvers Revers
225 MAS CAN SOC Anvers Revers
226 MAS EL PRAT Anvers Revers
230 MAS CAN MAICA (*) Fitxa 106 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
231 MAS EL SERRAT Anvers Revers
232 MAS CAN SERRA Anvers Revers
234 MAS LA PLANA DE PUJOU Anvers Revers
235 MAS CAN NIC Anvers Revers
236 MAS LA PARADELLA Anvers Revers
237 MAS MITJÀ Anvers Revers
239 MAS CAL GALL Anvers Revers
240 MAS PUJOU Anvers Revers
241 MAS CAN PRESSEGUERA Anvers Revers
242 ETXOLÀ Anvers Revers
243 MAS PUIGLLAMBRIC Anvers Revers
245 MAS CABRIOLER Anvers Revers
246 LA CABANA DEL MAS FILANER Anvers Revers
247 MAS MASNOU Anvers Revers
248 MAS CAN NASI Anvers Revers
  TOSSOLS    
249 MAS LA COSTA Anvers Revers
250 CAN BOLÍBAR (*) Fitxa 80 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
251 MAS MOLÍ DE SANT ROC (*) Fitxa 146 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
252 MAS CAN BASIL (*) Fitxa 120 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
254 MAS ELS TOSSOLS Anvers Revers
255 EL FORN Anvers Revers
256 MAS EL MOLI DEL COLLELL (*) Fitxa 144 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
257 LA TEULERIA Anvers Revers
258 MAS EL MIR Anvers Revers
259 CAN CASAGRAN Anvers Revers
260 MAS CANADERES Anvers Revers
  PLA D'OLOT / ST. ANDREU    
261 MAS CA L'ANTON Anvers Revers
266 MAS VENTOLÀ (*) Fitxa 125 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
268 MAS LA CASICA Anvers Revers
270 MAS LES COROMINOTES Anvers Revers
271 MAS LA TORRE D'EN LLUNES (*) Fitxa 124 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
272 MAS ELS SAIOLS Anvers Revers
273 MAS EL PLA DEL COLL Anvers Revers
274 MAS CAL LLOP Anvers Revers
275 MAS LA VILETA Anvers Revers
276 MAS LA VERNEDELLA Anvers Revers
277 MAS CAN PERE PETIT Anvers Revers
278 MAS CAVALCÓS Anvers Revers
280 MAS CLAVIAC Anvers Revers
281 MAS LES PLANOTES Anvers Revers
283 MAS LA COROMINA Anvers Revers
284 MAS CA L'ANDREU Anvers Revers
285 MAS CA L'ELOI Anvers Revers
286 MAS L'OLIVERA Anvers Revers
288 MAS LA CANAL Anvers Revers
290 MAS EL PUIG Anvers Revers
292 LA MASOVERIA DEL MAS SOBIRÀS Anvers Revers
293 MAS SOBIRÀS (*) Fitxa 121 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
294 MAS REBAIXINC Anvers Revers
  LA GARRINADA    
295 MAS CONI (*) Fitxa 118 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
296 MAS LA CUERA Anvers Revers
297 MAS LES FEIXES (*) Fitxa 117 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
298 MAS SOLER (*) Fitxa 116 del Catàleg del POUM 2003 Anvers Revers
300 MAS BRUGATS Anvers Revers
301 MAS BRUGADOIS Anvers Revers
302 MAS LA MOSQUERA Anvers Revers
303 MAS FONT D'AIRE Anvers Revers
305 MAS BUFADOR NOU Anvers Revers
306 MAS BUFADOR VELL Anvers Revers
307 MAS LA CREU VERMELLA Anvers Revers
 
   
  RELACIÓ DE CASES DE MÉS RECENT CONSTRUCCIÓ    
  BATET    
2 CTRA. SANTA PAU NUM. 297 Anvers Revers
3 CAL MESTRE Anvers Revers
4 EL CAMP DE LES CONTENTES Anvers Revers
5 CAN BAUS Anvers Revers
6 CAN BELFER Anvers Revers
7 CAN BENET Anvers Revers
8 CAN JUVINYÀ Anvers Revers
10 CAN PLANELLA Anvers Revers
11 CAN REI PRAT Anvers Revers
12 CAN VILA Anvers Revers
14 LA MASIETA Anvers Revers
16 LA TRIA DE BAIX Anvers Revers
41 CAN CARLICUS Anvers Revers
42 CAN FIDEL Anvers Revers
43 CAN GUARDIA Anvers Revers
46 CAN PLANA Anvers Revers
51 CAN FONTSECA Anvers Revers
52 CAN FABREGO Anvers Revers
63 MAS CAN COLL Anvers Revers
68 EL FREIXE Anvers Revers
70 EL TRIANGLE Anvers Revers
83 LA BASSA Anvers Revers
87 L'ALTIPLA Anvers Revers
95 MAS MASCLET NOU Anvers Revers
98 LA MASO NOVA Anvers Revers
109 CAN PARÉS Anvers Revers
113 LA CABANYA DEL MAS CAN PERICOT Anvers Revers
115 CAN PLANAGUMA Anvers Revers
134 CAN ROVIRA PONS Anvers Revers
141 CAN VENT PRIM Anvers Revers
143 CAN VILAJOAN Anvers Revers
145 LA CABANYA DEL MAS VIRGÍNIA Anvers Revers
149 EL QUADRELL Anvers Revers
150 CASA COSTAT DE CAN MERRA Anvers Revers
151 CAN JOAN Anvers Revers
  LA MOIXINA / PUJOU    
154 CTRA. STA. PAU 76 Anvers Revers
155 CTRA DE SANTA PAU, NUM 80 Anvers Revers
156 CTRA. STA. PAU 104 Anvers Revers
161 MAS LA CASETA Anvers Revers
162 EL TEIX Anvers Revers
165 MAS PATAQUERS Anvers Revers
166 CASA MIRADOR Anvers Revers
167 EL LLEDONER Anvers Revers
168 CTRA. TRIAI 80 Anvers Revers
176 CASA TRIAI Anvers Revers
177 CAN COSTA Anvers Revers
178 CAN PLANAGUMA Anvers Revers
179 CASA VILALTA Anvers Revers
180 CAN VICENS Anvers Revers
181 CAN REIXACH Anvers Revers
182 CTRA DEL TRIAI, NUM 21 Anvers Revers
184 CAN FERNANDEZ Anvers Revers
185 CASA BELLROURE Anvers Revers
186 MAS CAN MUNTEIS Anvers Revers
187 CASA BELLPUIG Anvers Revers
189 LA COSTA DEL GEGANT Anvers Revers
190 CAN SAM Anvers Revers
191 EL SOLEI Anvers Revers
192 TEXAS Anvers Revers
194 LA ROGENCA Anvers Revers
196 EL CASTANYER Anvers Revers
197 AVINGUDA SANT JORDI 179 Anvers Revers
199 CAN SALAVEDRA Anvers Revers
202 CTRA. DE LA MOIXINA, NUM 18 Anvers Revers
204 LA CABAÑA DEL MAS TARUT Anvers Revers
222 LA DEU Anvers Revers
227 MAS LES BIGUES Anvers Revers
228 L'ALTRE SALT DE LES BIGUES Anvers Revers
229 MAS EL ROCATER Anvers Revers
233 HÍPICA DEL MAS CAN NIC Anvers Revers
238 CAN FANGA Anvers Revers
244 PUIG LLAMBILLES Anvers Revers
  TOSSOLS    
253 LA CASETA DELS PESCADORS Anvers Revers
  PLA D'OLOT / ST. ANDREU    
262 MAS LA GUIXERA Anvers Revers
263 MAS HOSTAL DEL SOL Anvers Revers
264 CARRER ESTADI 64 Anvers Revers
265 MAS L'ARENGADA Anvers Revers
267 MAS CAN JOANET Anvers Revers
269 EL XALET PALUZIE Anvers Revers
279 CARRETERA DE RIUDAURA 320 Anvers Revers
282 CAN COLL Anvers Revers
287 CASA CTRA. RIUDAURA 191 Anvers Revers
289 RESTAURANT LA CANAL Anvers Revers
291 MAS CAN CASADALLÀ Anvers Revers
  LA GARRINADA    
299 CAN CABIROL Anvers Revers
304 MAS LA GARRINADA Anvers Revers
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat