Urbanisme
* Versió de POUM aprovada definitivament a 18/06/2003 i publicada en DOGC a 02/02/2004. Comprovi's situació amb possibles modificacions posteriors: consultar plànol dinàmic.
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat