LLISTAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ APROVATS DEFINITIVAMENT
PAGINA EN CONSTRUCCIÓ: En aquests moments estem entrant les dades per tal d’enllestir aquesta pàgina web. Per qualsevol consulta podeu posar-vos amb contacte amb l’Oficina d’Informació Urbanística d’aquest Ajuntament Perdoneu les molèsties
 ANTERIOR POUM 2003
 01 MODIFICACIO DE PLANEJAMENT GENERAL
 02 PLANEJAMENT PARCIAL
 03 PLANS ESPECIALS
 04 ESTUDI DE DETALL
 05 ALTRES NORMES ORDENACIO
 POSTERIOR POUM 2003
 01 MODIFICACIONS POUM (APROV. DEF.)
. MPOUM-9 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 127 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'OLOT, EN RELACIÓ ALS USOS EN VOLUMS DISCONFORMES  
. MPOUM 15 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM UPL12010000006 (MPOUM-15) LÍMITS PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA  
. MPOUM-17 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE DIFERENTS ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM  
. MPOUM-5 TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL REGULACIÓ DELS ESPAIS DESTINATS A PARC LOCAL  
1 . MPOUM-1 MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 2003 EL CASSÉS  
2 . MPOUM-2 MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 2003 NUCLI HISTÒRIC D'OLOT  
3 . MPOUM-3 MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 2003 ÀMBIT PUIG DEL ROSER  
4 . MPOUM-4 MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 2003 ILLA DE CAN GOU  
5 . MPOUM-6 TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM A LA ZONA INDUSTRIAL DE LES MATES  
6 . MPOUM-7 ILLA PLAÇA BALMES  
7 . MPOUM-8 SÒL INDUSTRIAL D'OLOT  
9 . MPOUM-11 MPOUM DEL NOU PARC DE BOMBERS D'OLOT  
10 . MPOUM-12 MPOUM A "CAN PRAT" AL C. SANT FERRIOL  
11 . MPOUM-13 MPOUM SECTOR 10 MAS XEXAS  
12 . MPOUM-14 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM UPL12010000005 (MPOUM-14) BARRI VELL - NUCLI HISTÒRIC D'OLOT  
13 . MPOUM-16 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM UPL12010000007 (MPOUM-16) ZONA EQUIPAMENTS - CONSELL COMARCAL  
14 . MPOUM-18 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM UPL12010000014 (MPOUM-18) POLÍGON D'ACTUACIÓ 13.02 - C/ FRANÇA  
15 . MPOUM-19 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM UPL12010000015 (MPOUM-19) POLÍGON D'ACTUACIÓ 11.03 - MOLÍ D'EN NOC  
16 . MPOUM-20 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM UPL12010000019 (MPOUM-20) POLÍGON D'ACTUACIÓ 17.04 - CAMÍ HOSTAL DE LA CORDA  
17 . MPOUM-21 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM ZONA EQUIPAMENTS - CASAL GENT GRAN D'OLOT (MPOUM-21)  
18 . MPOUM-22 TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AMPLIACIÓ ILLA HOSPITALARIA SECTOR SUND (MPOUM 22) UPL12010000025  
19 . MPOUM-23 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (MPOUM-23) PLAÇA CAMPDENMAS (PMU 01.04)  
20 . MPOUM-24 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (MPOUM24) POLÍGON D'ACTUACIÓ 07.03 AVGDA ANTONI GAUDÍ UPL1201100006  
21 . MPOUM-25 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM POLÍGON D'ACTUACIÓ "CARRER BISBE SERRA" SECTOR DE MILLORA URBANA "CAN VALERI" MPOUM-25 UPL12011000002  
22 . MPOUM-26 MPOUM 26 (UPL 12011000007) QUIOSC DE LA PLAÇA CATALUNYA  
23 . MPOUM-29 MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM (MPOUM-29) SECTOR DE MILLORA URBANA "CAN VERA" UPL12011000014 (ANNULADA PER SENTÈNCIA TSJC EL 08/07/2015)  
26 . MPOUM30 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM DEL SÒL INDUSTRIAL D'OLOT ILLA AVDA. SANT JOAN DE LES ABADESSES (MPOUM 30) UPL12011000016  
27 . MPOUM-31 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM POLÍGON D'ACTUACIÓ 12.01 HOSTAL DEL SOL-1  
28 . MPOUM 32 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM CARRETERA DE RIUDAURA GI-P-5223 DELIMITACIÓ DE SERVITUDS MPOUM 32  
29 . MPOUM-33 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM CARRETERA DE BATET GI-V-5241 DELIMITACIÓ TRAM URBÀ, LÍNIA D'EDIFICACIÓ I DELIMITACIÓ DE SERVITUDS MPOUM 33  
30 . MPOUM 34 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DE LA PLAÇA DEL MERCAT D'OLOT MPOUM 34 UPL12012000004  
31 . MPOUM 35 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL SECTOR DE LA DEPURADORA VELLA D'OLOT MPOUM 35 UPL12012000008  
33 . MPOUM 37 MPOUM37 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM APARCAMENTS BENAVENT UPL12012000012  
34 . MPOUM38 MPOUM-38 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM - ORDENACIÓ URBANA - FINQUES CARRER SANT CRISTÒFOR 40-42 UPL12013000005  
35 . MPOUM-39 MPOUM-39 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LES MATES - AMPLIACIÓ D'USOS - TEXT REFÒS GENER DE 20104-UPL 12013000004  
36 . MPOUM-40 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM VARIANT D'OLOT C-37  
37 . MPOUM 41 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM ARTICLE 119 DEL POUM EN RELACIÓ A L'HOSPITAL DE SANT JAUME I EL SEU ENTORN  
38 . MPOUM-42 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM TEXT REFÒS AJUSTAMENT LÍMIT NORD EQUIPAMENT ESCOLAR INSTITUT LA GARROTXA  
39 . MPOUM-45 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM UPL1201600003 (MPOUM-45) EQUIPAMENTS P.A.-01.19 HABITATGE PROTEGIT: VERGE DEL PORTAL - ABAT RACIMIR  
40 . MPOUM-44 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM AJUST DEL LÍMIT SUD-OEST DE L'EQUIPAMENT DEL CARME  
41 . MPOUM-46 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL MPOUM 46 IMPLANTACIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOSANITARI AL BARRI DE SANT MIQUEL  
42 . MPOUM 48 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM 48 PA 01.01 I ESPAI CONFRONTANT PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN EQUIPAMENT CULTURAL  
 01 REPARCEL·LACIONS
 02 PLANEJAMENT PARCIAL (APROV. DEF.)
 03 PLANS DE MILLORA URBANA I PLANS ESPECIALS
 04 ERRADES MATERIALS TEXT REFÓS POUM 2003 (I,II)
 04 PROJECTE D’URBANITZACIÓ
 05 ALTRES NORMES ORDENACIO
 06 GESTIÓ URBANÍSTICA
 RECURS ALÇADA
 05 RECURS ALÇADA
0 . PLÀNOL INDEX PLÀNOL INDEX LOCALITZACIÓ RECURSOS POUM 2003  
1 . G/00115 ESTIMAT  
2 . G/00031 ESTIMAT PARCIALMENT  
3 . G/00032 ESTIMAT  
4 . G/00033 ESTIMAT PARCIALMENT  
5 . G/00034 ESTIMAT  
8 . G/00037 DESESTIMAT*  
10 . G/00039 ESTIMAT  
14 . G/00042 DESESTIMAT*  
15 . G/00044 ESTIMAT PARCIALMENT  
16 . G/00045 ESTIMAT PARCIALMENT  
21 . G/00050 ESTIMAT  
22 . G/00051 ESTIMAT PARCIALMENT  
26 . G/00056 ESTIMAT  
29 . G/00058 ESTIMAT  
31 . G/00060 DESESTIMAT*  
32 . G/00061 ESTIMAT  
33 . G/00062 ESTIMAT PARCIALMENT  
34 . G/00063 ESTIMAT  
35 . G/00064 ESTIMAT  
36 . G/00065 ESTIMAT  
40 . G/00069 DESESTIMAT*  
41 . G/00070 ESTIMAT  
42 . G/00020 ESTIMAT  
43 . G/00071 ESTIMAT  
48 . G/00076 ESTIMAT PARCIALMENT  
49 . G/00077 ESTIMAT  
50 . G/00050 ESTIMAT  
53 . G/00081 ESTIMAT PARCIALMENT  
59 . G/00087 ESTIMAT PARCIALMENT  
62 . G/00090 ESTIMAT  
63 . G/00091 ESTIMAT  
65 . G/00092 ESTIMAT  
66 . G/00093 DESESTIMAT*  
67 . G/00094 ESTIMAT PARCIALMENT  
70 . G/00096 ESTIMAT  
72 . G/00098 DESESTIMAT*  
75 . G/00101 ESTIMAT  
76 . G/00102 ESTIMAT PARCIALMENT  
77 . G/00103 ESTIMAT PARCIALMENT  
79 . G/00105 ESTIMAT  
80 . G/00106 ESTIMAT PARCIALMENT  
82 . G/00108 ESTIMAT PARCIALMENT  
95 . G/00012 ESTIMAT PARCIALMENT  
97 . G/00008 ESTIMAT PARCIALMENT  
100 . G/00015 ESTIMAT PARCIALMENT  
101 . G/00020 ESTIMAT  
102 . G/00024 ESTIMAT PARCIALMENT  
103 . G/00019 ESTIMAT PARCIALMENT  
107 . G/00016 ESTIMAT PARCIALMENT  
108 . G/00026 ESTIMAT  
111 . G/00021 ESTIMAT  
113 . G/00030 DESESTIMAT*  
116 . G/00023 ESTIMAT PARCIALMENT  
118 . G/00119 ESTIMAT  
119 . G/00120 ESTIMAT  

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat