LLISTAT DE PLANEJAMENT EN TRÀMIT
PAGINA EN CONSTRUCCIÓ: En aquests moments estem entrant les dades per tal d’enllestir aquesta pàgina web. Per qualsevol consulta podeu posar-vos amb contacte amb l’Oficina d’Informació Urbanística d’aquest Ajuntament Perdoneu les molèsties

Títol
Plànol / Ref
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 150 EN RELACIÓ ALS TERRATS PLANS AL PLA D'ARRENCAMENT DE LA COBERTA EN ZONES D'HABITATGES ENTRE MITGERES
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM P.A: 01.13 CARRER PARRA (MPOUM-27)
POSTERIOR POUM 2003
42 / MPOUM 27
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM 29 EN L'ÀMBIT DE CAN VERA
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 29
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM MPOUM 36,"CAN SERRA"FITXA 35 DEL CATÀLEG DE BÉNS, PUIG DEL ROSER OLOT
POSTERIOR POUM 2003
32 / MPOUM 36
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN LES FINQUES DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOR NUMS. 8 I 12
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 49
UPL12020000005 MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 204,205 I 207.7 DEL POUM EN RELACIÓ A L'ADMISIÓ D'APARCAMENTS PRIVATS EN EL NUCLI ANTIC
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 51
MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 2003 “ LA GRANJA “
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 52
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MPPOUM53 ORDENACIÓ ILLA INDUSTRIAL SITUADA EN L'ÀMBIT DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL PLA DE BAIX
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 53
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM SECTOR 4 SUD BATET-LA VILA ZONA D'ESTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS 5.1 NOU DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA MPOUM 43
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM-43
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ POLÍGON D'ACTUACIÓ P.A. - 10.02 CARRER ESTEVE MOLAS
POSTERIOR POUM 2003
1 / PA-10.02
PLA DE MILLORA URBANA - CARRERS: ESTEVE MOLAS, MESTRE VIVES I COMPOSITOR NARCÍS PAULÍS
POSTERIOR POUM 2003
14 / PMU 18
PLA DE MILLORA URBANA - POU DEL GLAÇ 3
POSTERIOR POUM 2003
15 / PMU 19
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL SECTOR LES FONTS, POLÍGON B. ILLES 5, 6A i 8
POSTERIOR POUM 2003
/ UPL12020000006
MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI D’OLOT
POSTERIOR POUM 2003
/ UPL12020000007
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLIGON D'ACTUACIÓ 03.04 EN L'ENTORN DEL CARRER CARLES I D'OLOT
POSTERIOR POUM 2003
/ UPL12021000001
VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 53 – PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL A L’ILLA INDUSTRIAL DEL PLA DE BAIX
POSTERIOR POUM 2003
/ UPL2020000009

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat