La Xarxa Local
Cartografia Municipal Les Bases de Dades La Xarxa Local Informació Digital

Què és la Xarxa Local de Punts amb coordenades UTM ?


La Xarxa Local es composa de 250 claus fàcilment identificables, que es troben col·locats en espais públics, preferentment a la vorada dels carrers, i dels quals s'han calculat les coordenades X,Y i Z partint del sistema de projecció Universal Transversa Mercator conegut també com a coordenades UTM.


Aquests claus, a part de permetre treballar amb aquest sistema de coordenades, poden representar un estalvi important a l'hora de realitzar aixecaments topogràfics quant al procés de tancar itineraris, ja que els claus d'aquesta Xarxa es poden utilitzar com a punt de partida o d'arribada.


Mostra d'un Clau de la Xarxa Local
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat