Les Bases de Dades
Cartografia Municipal Les Bases de Dades La Xarxa Local Informació Digital


Carecterístiques de les Bases de dades


En aquest moment, la cartografia corresponent al Terme Municipal d'Olot de què disposa l'Ajuntament, és la combinació de diverses bases, les quals característiques podeu consultar.

675 hectàrees (aprox.) generades mitjançant restitució analítica i revisió de camp del vol realitzat en data 06/09/1991 i actualitzat parcialment en data 22/11/1995, amb les precisions pròpies de l'escala 1:1000 que en un termini aproximat de dos anys es substituiran per 675 hectàrees generades mitjançant restitució analítica i revisió de camp del vol realitzat en data 30/06/1999, amb les precisions pròpies de l'escala 1:500.

1200 hectàrees (aprox.) generades mitjançant restitució analítica i revisió de camp del vol realitzat en data 06/09/1991 i actualitzat parcialment en data 22/11/1995, amb les precisions pròpies de l'escala 1:1000

1035 hectàrees (aprox.) de base cartogràfica orientativa o de complement de la zona no urbana del Terme Municipal d'Olot que provenen de la segona edició de la cartografia digital a escala 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

A la vegada, des de l'Àrea d'informació del Territori, s'ha completat aquesta base cartogràfica amb informació corresponent a les noves construccions i a elements d'interès municipal com el mobiliari urbà i els serveis municipals.
 
 
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat