Informació Cartogràfica Municipal
Cartografia Municipal Les Bases de Dades La Xarxa Local Informació Digital


En l'organització de l'Ajuntament d'Olot, l'Àrea d'Informació del Territori, té la funció d'unificar i mantenir al dia la cartografia municipal.
Tot i tractar-se d'una Àrea que treballa majoritàriament de forma interna per l'Ajuntament, cada vegada és més freqüent que diferents col·lectius com Arquitectes, Enginyers, etc. sol·licitin informació cartogràfica en format digital per a complementar els seus treballs. És per aquest motiu que ens ha semblat interessant informar de tot el que us pot oferir l'Ajuntament d'Olot des d'aquest servei.

Per unificar la cartografia s'ha hagut d'escollir un sistema de projecció, i hem optat per l'Universal Transversa Mercator (UTM), Elipsoide Internacional de Hayford (Greenwich i Datum Postdam), que és el més utilitzat en l'àrea Geogràfica on ens trobem.

Per a facilitar el treball amb el sistema de projecció U.T.M., s'ha fet el replanteig d'una xarxa local de punts amb coordenades conegudes, que és d'utilitat pública, obtenint un plànol de situació dels punts i a la vegada el llistat de coordenades de la xarxa, els quals podeu accedir a través d'aquesta pàgina.

L'Ajuntament, a part de generar informació cartogràfica, també n'encarrega a professionals externs. És per això que ens hem vist amb la necessitat d'unificar la base cartogràfica municipal. Aquest sistema, a la vegada, comporta que tots els projectes i aixecaments topogràfics encarregats per l'Ajuntament d'Olot utilitzin aquest sistema de projecció, que a curt plaç serà de manera obligatòria.

S'està treballant també en la creació d'un llistat estàndard dels nivells d'informació i les seves característiques mínimes per tal que els projectes que es realitzin per encàrrec de l'Ajuntament d'Olot siguin acceptats.
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat