Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Ciutat > Plànol d'Olot > Informació Cartogràfica Municipal > Cartografia Municipal

Cartografia i territori Municipal
Cartografia Municipal Les Bases de Dades La Xarxa Local Informació Digital


Què és la cartografia MunicipalL'Àrea d'Informació del Territori està treballant, des de l'any 1994, en la introducció i actualització continuada de la Cartografia del municipi, mitjançant un G.I.S.

Aquesta tasca és de molta utilitat per a la resta de departaments de l'Ajuntament, donada la necessitat de tenir constantment informació actualitzada de tot el que composa la nostra ciutat, ja sigui per valorar situacions d'emergència o per a nous projectes, situació de contenidors de deixalles, previsió de poda d'arbres, estudis de punts conflictius en la xarxa de sanejament, realitzar el padró d'entrades de vehicles, ...

De manera resumida, disposem de la següent informació:
(Les darreres xarxes de la llista les mantenen
les respectives companyies i només en disposem
de forma orientativa)


 
imprimir