ÀREES MUNICIPALS

ÀREES MUNICIPALS
HORARI OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 972 27 91 01
ALCALDIA 972 27 91 11
ÀREA DE COMUNICACIÓ 972 27 91 12
ÀREA D'INFORMACIÓ AL TERRITORI (AIT) 972 27 91 20
ÀREA D'INFRAESTRUCTURA I URBANISME 972 27 91 22
ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 972 27 91 31
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIÀ VAYREDA 972 26 11 48
BRIGADA MUNICIPAL 972 27 02 28
CEMENTIRI MUNICIPAL 972 27 91 16 972261075
COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS 972 27 91 04
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 972 26 66 44
CONSORCI DINÀMIG, AGÈNCIA D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA 972 26 01 52
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA 972 26 66 44
DEPARTAMENT DE FIRES I MERCATS 972 27 22 68
DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ CIVIL 972 27 91 00
DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ 972 27 91 44
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 972 27 91 49
DEPARTAMENT DE SECRETARIA 972 27 91 18
DEPARTAMENT DE TRESORERIA 972 27 91 02
DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA 972 27 91 07
DEPARTAMENT D'INGRESSOS 972 27 91 03
DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ 972 27 91 00
ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 972 26 68 47
FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS (FES) 972 26 21 28
INSTITUT MUNICIPAL D' ESPORTS I LLEURE (IMELO) 972 26 64 61
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT (IMCO) 972 27 27 77
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT (IMEJO) 972 27 00 49
MAS LES MATES. SOIL. Servei d'Orientació i inserció laboral 972 26 78 12
MUSEU DE LA GARROTXA 972 27 11 66
MUSEU DEL SANTS 972 26 67 91
MUSEU DELS VOLCANS 972 26 67 62
OBSERVATORI DEL PAISATGE 972 27 35 64
OFICINA DE CADASTRE 972 27 91 13
OFICINA DE TURISME D'OLOT 972 26 01 41
OFICINA LOCAL D’HABITATGE 972 27 91 28
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓ CONSUM (OMIC) 972 27 60 44
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) 972 26 66 12
POLICIA MUNICIPAL 972 27 91 33
SALUT, INFORMACIÓ I GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT (SIGMA) 972 27 48 71
SERVEI DE CATALÀ D'OLOT I LA GARROTXA 972 27 09 02
TEATRE MUNICIPAL D'OLOT 972 27 91 38


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat